Motionera för att minska fettet i inre organ

289
PET-kameran på PET-centrum i Åbo är ett viktigt redskap för filosofie doktor Jarna Hannukainens forskningsgrupp. Den avbildar ektopiskt fett i inre organ. Bild: Vesa-Matti Väärä.

Av Pirita Salomaa

• Fysisk aktivitet har många positiva hälsoeffekter. Bland annat minskar fett i muskler och inre organ. Tro det eller ej: resultaten kommer fram redan på två veckor. Och man behöver vanligtvis inte röra på sig mer än en stund, förutsatt att ansträngningen är tillräckligt hård i relation till konditionen.

På PET-centrum i Åbo utreder filosofie doktor Jarna Hannukainens forskningsgrupp vilka hälsovinster fysisk aktivitet har för personer med risk att få typ 2-diabetes och för dem som redan har sjukdomen. Vidare försöker forskningsgruppen få fram personer som kan ha extra stor nytta av fysisk aktivitet för att förebygga insulinresistens och typ 2-diabetes.

– Vi undersöker hur ämnesomsättningen i hjärnan och de inre organen, alltså bukspottkörtel, lever och tarmar, påverkas av motion, säger Jarna Hannukainen.

Forskarna intresserar sig särskilt för hur fettet i andra organ, inte själva fettvävnaden, påverkas. Då pratar vi alltså om fett i inre organ, muskler och hjärtat. Det brukar kallas ektopiskt fett.

– När underhudsfettet inte längre kan lagra det fett som ansamlas i kroppen vid för stort energiintag, ansamlas det i stället i muskler och inre organ. Än så länge vet forskarna inte i vilken ordning ektopiskt fett ansamlas i olika vävnader. Det är en av de frågor vi tittar närmare på.

Också nytta vid manifest diabetes

I en tidigare studie mätte forskningsgruppen hur ektopiskt fett påverkas av kortvarig fysisk träning. Forskarna jämförde långvarig aerobisk träning, till exempel stavgång i en timme, med högintensiv intervallträning, HIIT. I studien avsågs med HIIT intensiv träning i 30 sekunder med 4–6 intervaller allt efter personens kondition. Mellan intervallerna ingick en paus på fyra minuter.

I studien deltog personer med typ 2-diabetes, personer med förstadier till typ 2-diabetes och friska individer.

– Resultatet är intressant. Båda träningsmetoderna fick det ektopiska fettet att minska i bukspottkörteln, levern och hjärtat. Vi såg inga skillnader mellan metoderna. Också personer med typ 2-diabetes fick positiva effekter av träningen.

Forskningsresultatet bekräftar att också människor med typ 2-diabetes har nytta av att motionera regelbundet. Mindre fett i kroppen och bättre ämnesomsättning i inre organ är bra för allas hälsa.

– Träning är ett utmärkt sätt att minska det ektopiska fettet eftersom kroppen tar sin energi där den är snabbast tillgänglig. Eventuellt är det de inre organen som lättast får tillgång till fett som bränsle, medan underhudsfettet mer tjänar som ett slags nödreserv, säger Hannukainen.

Tvillingar motionerar sex månader

För tillfället har Jarna Hannukainens forskningsgruppen en studie på gång som undersöker hur ämnesomsättningen påverkas av mer långvarig fysisk träning. Deltagarna består av trettio identiska tvillingpar, där den ena tvillingen väger betydligt mer än den andra. De får träna i sex månader med personlig instruktion. Under träningen använder de aktivitetsmätare och för träningsdagbok.

Tanken är att det ska kännas trevligt att träna. Träningen innehåller längre aerobiska pass plus gym- och HIIT-träning. Deltagarna är i åldrarna från medelåldern upp till 70-plus, och alla tränar inom ramen för sina möjligheter och begränsningar.

– Vi undersöker insulinkänslighet i vävnaderna, ektopiskt fett och inflammatoriska tillstånd i hjärnan hos deltagarna. Dessutom gör vi en del tester för att mäta förmågan att hantera information. Tvillingparen kommer från hela landet och de går på bilddiagnostiska undersökningar och labbtest i Åbo tre gånger under studiens gång, sammanlagt flera dagar. Deras insats är verkligen guld värd för oss, säger Jarna Hannukainen.

Mer motion är medicin

Syftet med tvillingstudien är att ta reda på om de positiva effekterna av fysisk träning ger likadana effekter hos båda tvillingarna och om den överviktiga tvillingen utan medicinering kan nå upp till samma hälsotillstånd som den slankare tvillingen.

Forskarna vill explicit undersöka effekterna av fysisk aktivitet och hoppas därför att deltagarna i övrigt lever som förr.

– Vi förväntar oss resultat som visar att redan ökad fysisk aktivitet förbättrar ämnesomsättningen så mycket att debuten för typ 2-diabetes åtminstone kan skjutas på framtiden eller i bästa fall förebyggas helt. Sådan forskningsevidens finns ännu inte, berättar Jarna Hannukainen.

Hon är övertygad om att viktpendling upp och ner är skadligare för hälsan än 5–10 kilos övervikt.

– Huvudsaken är att man motionerar regelbundet. Då kan man strunta i att man har några överflödskilon.

Fett syns på PET-bilder

PET-fotografering är ett viktigt verktyg i forskningsgruppen. PET står för positronemissionstomografi, som är en medicinsk avbildningsteknik. Den ger tvärsnittsbilder som erbjuder unika möjligheter att undersöka diabetes.

– Förfettning av inre organ är den största riskfaktorn för typ 2-diabetes. Utan provbitar ser vi på magnetkamera- och PET-bilder hur fett ansamlas i de inre organen och hur deras ämnesomsättning förändras.

Men inte ens en PET-kamera kan ge svar på alla frågor. Därför behöver forskarna också använda råttor.

– Råttorna har götts så mycket att de fått övervikt och de får sedan springa i ett löphjul för att gå ner i vikt med motion. Vi undersöker råttornas inre organ och kan på så sätt utreda en del metabola mekanismer som det inte går att se hos människor med PET-kamera.

Varför använder hjärnan mer socker?

En förutsättning för att forskningsarbete ska ge resultat är att forskare samarbetar. Tvillingparen till studien har kommit via en studie som fetmaforskaren Kirsi Pietiläinen och professor Jaakko Kaprio vid Helsingfors universitet ansvarar för. Professor Pirjo Nuutila vid PET-centrum i Åbo har gjort en del iakttagelser som väckt nya frågor.

– I vårt projekt för HIIT-träning kunde vi visa att sockeromsättningen i hjärnan påverkas av motion. Pirjo Nuutila har i sin tur visat att hjärnan hos personer med sjuklig fetma använder mer socker än hjärnan hos personer med normalvikt, säger Jarna Hannukainen.

Hon är fascinerad av tanken att ta reda på vad som ligger bakom den ökade sockeranvändningen.

– Kan det vara så att hjärnan är så klok att den börjar använda mer socker för att skydda de inre organen?

Inflammatoriska tillstånd i underhudsfettet är en riskfaktor för typ 2-diabetes. Forskarna har också upptäckt tecken på inflammation i hjärnan hos personer med alzheimer.

– Det kan finnas ett samband mellan inflammationer i fettvävnader och i hjärnan, säger hon vidare.