Blodtryck och målvärden

359
Mät blodtrycket två gånger efter varandra på både morgonen och kvällen. Bild: Marja Haapio

Av Irma Heiskanen-Haarala

• Var målvärdet för blodtrycket sätts beror på vilka andra riskfaktorer personen har. Läkemedel ska tas enligt ordination och utan uppehåll, säger professor Päivi Korhonen.

Artärerna transporterar syre och näring till olika organ i kroppen. Om det finns ett hårt tryck inne i ådrorna, tar både ådran och organen gradvis skada. Artärerna förtjockas och det bildas förträngningar. Risken för hjärtinfarkt ökar och hjärnan löper risk att drabbas av cirkulationsrubbningar. Också njurarna kan ta skada.

Päivi Korhonen, professor och specialist i allmänmedicin och internmedicin, jämför blodkärl med trädgårdsslangar. Om det är för lite tryck i slangarna, går de sönder och växterna tar skada.

Blodtrycket mäts i enheten millimeter kvicksilver. Övertrycket visar vad trycket är i artärerna när hjärtat dras samman och undertrycket när hjärtat är i vilofasen.

– Hos yngre människor under 55 år visar undertrycket bättre hur stor risk de löper att få sjukdomar i artärerna. Hos äldre är det viktigare att kontrollera övertrycket eftersom det ökar risken för att drabbas av stroke. Med ökande ålder stiger övertrycket, medan undertrycket sällan stiger efter 55 års ålder, säger hon.

Den samlade risken avgörande

Risken för sjukdomar i artärerna ökar redan när blodtrycket stiger över 120/80 millimeter kvicksilver (mmHg). Man pratar om förhöjt blodtryck vid värden över 130/85 och om hypertoni när trycket ligger över 140/90.

Vid diabetes är de behandlingskrävande gränserna strängare.

– Redan vid värden kring 130/85 sätts åtminstone livsstilsbehandling in, och medicinering övervägs om personen har tecken på organskador. Om det till exempel sipprar ut protein, äggvita, i urinen, är det ett tecken på att njurarna inte mår så bra, säger Päivi Korhonen.

Var blodtrycksmålet läggs beror på om man har andra riskfaktorer.

– Om också blodsockret är förhöjt, har vi att göra med fördubblad risk. Med förhöjda kolesterolvärden tredubblas risken. Sällan behandlas bara en riskfaktor. Ju fler de är desto snabbare sättas behandling in.

För närvarande uppdateras den finländska behandlingsrekommendationen för högt blodtryck. I fjol kom det en ny europeisk rekommendation. Där sänktes målet för övertrycket till 130 mmHg vid mätning på vårdenhet, på en läkar- eller sköterskemottagning, om personen har diabetes och hypertoni. Vid mätning på vårdenhet är nivåerna vanligen ungefär fem enheter högre än vid mätningar hemma.

– I USA sänktes gränsen för hypertoni till 130/80 och det förfasar sig resten av världen en aning över. Samtidigt fick de 30 miljoner nya blodtryckspatienter, konstaterar Päivi Korhonen.

Större effekt med läkemedelskombinationer

Vid diabetes är kärlvidgande så kallade ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare förstahandsvalet eftersom de ger njurarna ett bättre skydd än andra blodtrycksmediciner.

I dag finns det ett flertal kombinationspreparat, vilket betyder att samma tablett innehåller två eller tre verksamma ämnen. I Finland är kombinationspreparaten fortfarande ganska dyra. Trots att det är svårt att få rätt till specialersättning från FPA, är preparat med ett verksamt ämne ganska prisvärda. Det är enigt Päivi Korhonen bäst att börja med blodtrycksmediciner i tid och att fortsätta ta dem utan uppehåll.

– En del patienter tenderar att ta ledigt från sin medicinering, särskilt om somrarna. I snitt glömmer folk att ta en eller två tabletter i veckan. Den medicinska vetenskapen kan komma med vilka uppfinningar och rekommendationer som helst, men allra viktigast är kanske att människor tar ordinerade läkemedel regelbundet.

– Man kan utveckla egna rutiner för medicinerna, till exempel lägga tabletten redan på kvällen på frukostbordet. Vanligen tas blodtrycksmediciner alltid på morgonen nämligen. På natten när man ligger raklång i sängen sjunker blodtrycket redan av fysiologiska skäl. En del läkemedel måste tas på fastande mage.

I en studie vid Helsingfors universitet följdes finländska strokepatienter i åldrarna 15–49 år.

– Bara 40 procent av deltagarna använde läkemedel enligt rekommendationerna. Deras risk att få en ny stroke under en uppföljningstid på åtta år var 75 procent mindre än bland de som lät bli att ta sina läkemedel, berättar Päivi Korhonen.

I dag sätts blodtrycksmedicinering in med små doser. Om det behövs kompletterande medicinering sätts ett läkemedel med annat verksamt ämne in, också i små doser. På så sätt ger behandlingen större effekt samtidigt som skadeverkningarna minimeras.

Oberoende av vilken blodtrycksmedicin man använder kan man få biverkningar som ankelsvullnad, torr hosta eller kalla fingrar och tår.

Ät mindre salt och mättade fetter

Livsstilsförändringar kan ha positiva effekter på blodtrycket förutsatt att förändringarna är genomgripande och bestående.

– Livsstilsförändringar får blodtrycket att sjunka lika mycket som ett blodtryckspreparat. Med goda levnadsvanor kan man sänka blodtrycket med ungefär nio enheter och undertrycket med fem eller sex enheter, framhåller Päivi Korhonen.

A och O är att minska saltintaget. Köp helst hjärtmärkta produkter eftersom de har en färdigt uttänkt hälsosam sammansättning: små mängder salt, fett och energi.

En rask promenad på en halvtimme varje dag är en bra början på ett mer fysiskt aktivt liv, förutsatt att promenaden görs på en gång eller i minst tio minuters pass.

Numera diagnostiseras och kontrolleras högt blodtryck med hemmätningar. När patienten har behandlats ner till målnivån, räcker det med att blodtrycket mäts under fyra dagar efter varandra var tredje månad.

– Om mätningarna därhemma görs på fel sätt, bygger läkaren sina beslut om behandlingen på felaktiga grunder. Mät inte blodtrycket efter bastubad eller en löprunda eftersom blodtrycket är lågt då.

– Många har lyckats få ner blodtrycket med manschett av rätt storlek på blodtrycksmätaren. Övertrycket kan nämligen vara upp till tio enheter för högt om manschetten är för liten, påpekar hon.

Vid blodtrycksmätning pressas axelartären samman för ett ögonblick. Om manschetten är för liten, pressas artären inte samman tillräckligt mycket. Det resulterar i för höga värden.


Mät rätt

Använd en digital blodtrycksmätare som mäter blodtrycket automatiskt i överarmen. Välj en modell som godkänts i oberoende tester. Försäkra dig om att manschetten är av rätt storlek. Välj en 15 centimeter tjock manschett om överarm har ett omfång på mer än 32 centimeter.

Undvik ansträngning, bastubad, mat, kaffe, te, koladrycker, energidrycker och rökning en halvtimme före mätningen.

Mät blodtrycket på en lugn plats med jämn temperatur. Slappna avi sittande ställning fem minuter med manschetten på armen innan du mäter.

Sitt med ryggen mot ett stöd och armen avslappat på bordet när du mäter. Prata inte under mätningen.

Högerhänta ska vanligen mäta blodtrycket i vänster arm och vänsterhänta i höger arm.

Mät blodtrycket två gånger efter varandra på både morgonen och kvällen och skriv upp värdet på blodtryckskortet, i ett häfte eller på ett kontrollformulär.