Har du hört talas om PCOS?

346

Av Anna-Maija Kakkonen

• Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) betyder att det bildas många äggblåsor på ena eller båda äggstockarna. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor med typ 1-diabetes än kvinnor i övrigt. Å andra sidan löper kvinnor med PCOS betydligt större risk att få typ 2-diabetes.

PCOS är en hormonell störning som förekommer hos 5–15 procent av alla kvinnor. Det är inte känt vad som utlöser sjukdomen, men den beror sannolikt på både arv och miljö. Typiska symtom är störningar i menstruationscykeln, mycket testosteron i kroppen och blåsor på ena äggstocken eller båda äggstockarna påvisade vid ultraljudsundersökning. Störningarna i menscykeln beror på ovulationsproblem (ägglossningsproblem) som kan göra det svårt att bli gravid.

Paula Kuivasaari-Pirinen, barnlöshetsläkare och specialist i gynekologi och obstetrik vid Kuopio universitetssjukhus, säger att mekanismen bakom ovulationsproblemen är mycket komplex.

– Det handlar på sätt och vis om en ond cirkel, som blir självuppfyllande. I slutändan vet säkert ingen med säkerhet i dag vad som kom först, ägget eller hönan.

– Det är känt att för höga halter av manliga hormoner stör funktionen i axeln hypotalamus-hjärnbihang-äggstockar som svarar för ägglossningen. När det inte sker någon ägglossning, ökar halten av androgener, det vill säga manliga hormoner. Då är det ännu mer osannolikt att det sker en ägglossning, säger hon.

PCOS och för höga halter av androgener är ofta kopplade till insulinresistens. Resistensen får insulinhalten att stiga i blodet och det i sin tur stimulerar produktionen av androgener i äggstockarna. Androgenhalten i kroppen kan påvisas med blodprov. För höga halter visar sig ofta i mycket hår på kroppen eller finnar i ansiktet.

Hälften överviktiga

Enligt Paula Kuivasaari-Pirinen har PCOS ett samband med både typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

PCOS förekommer mer bland kvinnor med typ 1-diabetes än kvinnor överlag. Studier visar att syndromet kan ha ett samband med insulinbehandling, eftersom insulinhalten i blodbanan är högre än vad bukspottkörteln normalt utsöndrar. Äggstockarna kan reagera på det på samma sätt som vid insulinresistens, det vill säga höja androgenhalten och därmed försämra ägglossningen.

– Typ 2-diabetes är betydligt vanligare bland kvinnor med PCOS än bland kvinnor i stort. Polycystiskt ovariesyndrom är alltså en viktig riskfaktor för typ 2-diabetes. Risken ökar ytterligare av övervikt.

Över hälften av PCOS-patienterna är överviktiga och har ofta bukfetma.

Vad beträffar barnlöshet ser hon inte PCOS ensamt som något större problem. Hon menar att kvinnor med PCOS när allt kommer omkring har goda chanser att få barn, men de kan behöva lite hjälp på traven från läkarvetenskapen.

– Vid ovulationsproblem kan man hjälpa äggcellerna att lossna med läkemedel. Dessutom kan medicinering sättas in för att minska insulinresistensen. För överviktiga kvinnor med PCOS är viktkontroll A och O. Redan en mindre viktnedgång på 5–10 procent av kroppsvikten kan återställa menstruationscykeln helt och hållet och därmed också ägglossningen.

PCOS kan minska med åldern

Kvinnor med PCOS har inte fler missfall än andra kvinnor, förutsatt att de inte har övervikt, enligt Paula Kuivasaari-Pirinen.

Med åldern kan PCOS bli lindrigare och menstruationscykeln regelbunden. Det är inte ovanligt att kvinnor med PCOS får vänta länge på sitt första barn i yngre år, men att de kan överraskas av ett sladdbarn senare i livet.

– Den som vill ha barn ska ändå helst inte skjuta upp det alltför mycket.

Hon understryker vikten av att kvinnor med diabetes planerar sin graviditet mycket noggrant.

– Sluta aldrig med preventivmedel innan blodsockernivåerna är bra och tillskottsbehandling med folsyra har satts in. Risken för anomalier, fosterskador, ökar om blodsockerbalansen är dålig i början av graviditeten.