När vanliga skor inte räcker till

628
Det går att hitta skor med tillräckligt stor plats för att rymma individuellt tillverkade fotbäddar i vanliga skobutiker och i specialbutiker.

Av Mervi Lyytinen

• Individuellt tillverkade fotbäddar och specialskor är viktiga hjälpmedel för många diabetiker. De kan bli aktuella när fötterna behöver extra stöd och skydd.

Alla diabetiker behöver inte individuellt tillverkade fotbäddar, det vill säga ortopediska inläggssulor, eller specialskor, men för vissa är de viktiga.

– När det uppstår problem med fotlederna eller felställningar i fötterna, belastas fotsulan fel. Tryck och friktion ger upphov till förhårdnader och det bildas sår på huden. Också belastningssmärta kan uppstå. Då behövs det individuellt tillverkade fotbäddar och bra skor för att skydda och stötta fötterna, säger Jaana Huhtanen, fotvårdare på Diabetesförbundet.

Med fotbäddar och specialskor kan man förebygga fotproblem eller åtminstone bromsa utvecklingen – och ibland rädda fötterna helt och hållet. Det kräver dock att alla parter är välinsatta i problematiken och har mycket tid.

Använd alltid fotbäddar när du går

Individuellt avpassade och avlastande fotbäddar tillverkas av fotterapeuter, fysioterapeuter, fotvårdare, hjälpmedelstekniker, ergoterapeuter och ortopedtekniker. Specialister i fotvård är den yrkesgrupp som bäst känner till fotproblem och Jaana Huhtanen säger att hon önskade att de skulle tillverka fotbäddar i större omfattning än de gör i dag.

Det finns flera olika tillverkningsmetoder. För fotbäddar krävs det vanligen 2–3 besök hos tillverkaren. Då mäts fötterna, provas fotbäddarna ut och kontrolleras det att fotbäddarna passar ihop med fötterna och skorna.

Tanken är att man alltid ska använda fotbäddarna och specialskorna när man går; under alla årstider och i alla situationer. Ofta passar fotbäddar bara in i vissa skor, exempelvis i vinterskor, och då är det lätt hänt att de blir oanvända.

– Behandlingen ger ingen effekt om fotbäddarna bara används då och då. Den som tillverkar dem bör alltså alltid kontrollera vilka skor patienten använder, påpekar Jaana Huhtanen.

Vanliga skor eller specialtillverkade?

Fotbäddar kan tillverkas för skor köpta i vanliga skobutiker om sulan är tillräckligt bred och skospetsen tillräckligt hög. Ofta behöver man få så kallade specialskor med tillräckligt stort utrymme för fotbäddar och som bättre kan anpassas efter foten. Specialskor kan köpas i fackhandeln och på verkstäder som tillverkar ortopediska specialskor, men också i många vanliga skoaffärer.

Om det behövs stora justeringar i skorna, kommer fabrikstillverkade måttbeställda skor i fråga. De tillverkas bland annat av verkstäder som är specialiserade på ortopediska hjälpmedel. Det finns modeller med varierande bredd på lästen och med plats och stöd för problemfötter och problemtår. När lästen, formen och modellen på fabrikstillverkade skor inte räcker till, kan skotillverkaren göra måttbeställda och individuellt anpassade specialskor för hand. Diabetiker får i sådana fall en betalningsförbindelse från sin vårdenhet för måttbeställda handgjorda skor.

– Det finns numera ett stort urval av fabrikstillverkade skor för olika ändamål, för vardag och fest. Min erfarenhet är att många kan hitta lämpliga skor bland de fabrikstillverkade specialskorna och att handgjorda skor behövs mer sällan, säger Jaana Huhtanen.

Samarbete ger bra resultat

Ofta tillverkas fotbäddar och skor av olika människor. Då behövs det friktionsfritt samarbete mellan tillverkare, användare och vårdenhet för att slutresultat ska bli bra.

Den som bedömer behovet av fotbäddar och specialskor på vårdenheten måste var väl insatt i hjälpmedel. Personen måste känna till utbudet i vanliga skoaffärer, vem som kan ändra skor och på vilka vägar specialskor kan skaffas. Vidare ska personen kunna se vilka fotproblem patienten har, lägga fast behandlingsmålen och förmedla informationen till den som tillverkar hjälpmedlen.

Hjälpmedelstillverkaren tillverkar skorna och svarar för att de fungerar. Vårdenheter är den betalande parten och ska i den egenskapen kontrollera att skorna motsvarar beställningen och att behandlingen fungerar.

Det är på användarens ansvar att lyfta fram problem med fotbäddarna och skorna när de uppstår. Det går visserligen inte alltid. Om fötterna har nedsatt känsel märker man inte själv att fotbädden eller skorna skaver. Alltför ofta lämnas diabetiker ensamma med sina problem när ett hjälpmedel inte fungerar rätt.

– Det räcker inte med att säga till patienten att han eller hon ska ”höra av sig om fotbäddarna inte passar”. Uppföljning måste vara inbyggd i systemet. Till en början måste vårdenheten var tredje månad kontrollera att hjälpmedlet fungerar riktigt. Därefter en gång per halvår och sedan en gång om året.

Jaana Huhtanen påpekar också att hjälpmedel inte fungerar i all evighet och att fotbäddar har mycket kortare användningstid än skor.

 

Bäst passar skorna på fötterna om de är måttbeställda och tillverkade för hand.

Gör så här

  •  Se till att du får fötterna undersökta en gång om året på din vårdenhet.
  •  Tala om för vårdpersonalen om du har svårt att hitta rätt skor.
  •  Om du ska få fotbäddar, kom ihåg att be om att också få skorna kontrollerade.
  •  Om du behöver specialskor, försök få ett beslut om att fotbäddar och skor ska tillverkas samtidigt.
  •  Ta reda på vem du kan kontakta om det uppstår problem före avtalade kontroller.
  •  Kom ihåg att du måste få skriftliga instruktioner för skötsel och användning av hjälpmedel.
  •  Tänk på att alltid använda specialskor och fotbäddar när du rör dig.
  •  Var extra uppmärksam på fötterna när du nyligen börja använda fotbäddar och specialskor. Det är särskilt viktigt om du har nedsatt känsel. Kontrollera huden: finns det rodnad, trycksår, skavsår eller förhårdnader? Kontakta din vårdenhet om behandlingen inte ger effekt.

 

Vem betalar?

  • Måttbeställda och individuellt tillverkade fotbäddar och specialskor hör till de hjälpmedel som personer med diabetes har rätt att få betalningsförbindelse för från sin vårdenhet. Hjälpmedel ingår i behandlingen.

Vem beslutar?

  • Hur man får individuella hjälpmedel varierar en aning från vårdenhet till vårdenhet. Det krävs alltid remiss från en läkare och det slutliga beslutet fattas ofta av rehabiliteringsgruppen.