Lyssna på tandläkaren

1237
Bild: Susanne Hiltunen.

Av Susanne Hiltunen

• Diabetiker gör gott i att lyssna när de får tips om munhygien av sin tandläkare. Det är nämligen ingen småpetighet från tandläkarens sida eftersom diabetes ökar risken för bland annat tandköttsinflammation, svampinfektion i slemhinnorna och sjukdomar i tandfästet.

Diabetes i sig ger inte upphov till sjudomar eller besvär i munnen. Det är dock ett faktum att sjukdomar i munnen är vanligare bland personer med diabetes och att de läker långsammare vid diabetes.

Tandläkaren Anne Linja (t.v.) lyckades mota Timo Koskinens tandläkarskräck i grind. Bild: Susanne Hiltunen.

Diabetiker löper exempelvis ökad risk att få karies. Man får alltså lätt hål i tänderna.

– Muntorrhet är ett diabetesrelaterat besvär, och det betyder att diabetiker saknar salivens skyddande effekt. Det händer också att glukos läcker ner i tandköttsfickorna, säger tandläkaren Anne Linja.

Hur ofta man ska gå hos tandläkaren varierar från person till person. För en del räcker det med ett kontrollbesök om året i kombination med ett besök hos munhygienisten. Andra kan behöva mer omfattande tandvård.

Tänk på att planera in tandläkarbesöken när risken för hypoglykemi är minst. En bra tidpunkt är exempelvis mellan frukost och lunch.

Allt syns inte utåt

Tandproblem syns inte alltid utåt. Många gånger kan läget se betydligt bättre ut exempelvis hos rökare än det i själva verket är, enligt Anne Linja.

– Det hänger samman med att den perifera cirkulationen försämras vid rökning. Då blöder inte inflammerat tandkött lika mycket som hos andra.

Diabetiker med löstagbar tandprotes kan drabbas av svampinfektioner i slemhinnorna. Ofta beror infektionerna på dålig munhygien eller dålig glukoskontroll.

Parodontit kommer smygande

När blodsockervärdena inte är i balans riskerar diabetiker att utveckla parodontit, som är en sjukdom i tandfästet. Parodontit förekommer ungefär tre gånger så ofta hos personer med diabetes som hos fullt friska.

Parodontit börjar med en inflammation i tandköttet. Plack bestående av bakterier tränger in under tandköttet och det bildas fickor mellan tandköttet och tanden. Tandköttet lossar från tanden och i de djupa tandköttsfickorna förökar bakterierna sig. Bakterierna medverkar till att en rad transmittorsubstanser frisätts i tandköttsvävnaden. De förstör mjukdelar runt tanden och skadar tandbenet. I takt med att vävnaden förstörs, sitter tänderna lösare och till sist kan de lossa helt och hållet.

Så länge parodontit befinner sig på ett tidigt stadium går sjukdomen att behandla. Men på det stadiet känns sjukdomen ofta ingenstans, eller så är lindrigt blödande tandkött det enda symtomet.

– Parodontit kan bara upptäckas vid en tandundersökning där det ingår mätning av fickorna runt tänderna. En frisk tandköttsficka är högst ett par millimeter djup. Vid parodontit kan fickan vara hela tio millimeter djup, berättar Anne Linja.

Vid långtgången parodontit är symtomen obehaglig lukt och smak i munnen eller löst sittande tänder. Parodontit kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke.

Rengör tungan med tesked

Borsta tänderna regelbundet och omsorgsfullt. Eltandborste ger bättre resultat, förutsatt att apparaten används på rätt sätt.

– Många säger att de inte vågar borsta tänderna eftersom tandköttet börjar blöda. Det är ett tecken på inflammation och man ska tvärtom borsta ännu mer, påpekar munhygienisten Maria Östlund.

Utöver tandborstningen ska man dagligen rengöra tandmellanrummen med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste.

– Tandläkaren eller munhygienisten ger individuella råd om de mest lämpliga hjälpmedlen.

Erfarenheten har enligt henne visat att det är bättre att låta patienterna själva välja lämpliga hjälpmedel bland fler alternativ. Hon tycker det är onödigt att pracka vissa produkter på patienterna. Det viktigaste är trots allt att de verkligen använder hjälpmedlen.

I egenvården kan det gärna ingå att rengöra ytan på tungan. Det kan antingen vara att borsta tungan med tandborste eller att skrapa ytan på tungan lätt med en tesked.

Använd munvatten med försiktighet

Kariesrisken kan reduceras om man använder xylitolprodukter flitigt. Xylitol stimulerar salivutsöndringen och minskar förekomsten av mutansstreptokocker i tänderna.

Enligt Maria Östlund har marknadsföringen av munvatten skapat en stark bild av produkterna, som dock delvis är vilseledande. En del av produkterna innehåller alkohol och ökar därmed muntorrheten vid diabetes. Därför bör personer med diabetes bara använda munvatten som kur, exempelvis efter grundläggande rengöring hos en munhygienist, om tandköttet har varit mycket inflammerat.

– Det förefaller så lätt att använda munvatten.  Man bara sköljer med munvatten och vips är munnen ren. Tyvärr finns det inget sådant mirakelmedel, utan det gäller att själv sköta sina tänder.

Maria Östlund och Anne Linja understryker att de inte är ute efter att tillrättavisa eller moralisera. Den mest effektiva metoden är att motivera och upprepa.

– På mottagningen ser man sedan att tandköttsfickorna inte längre är lika djupa som tidigare. Då har informationen gått fram, säger Anne Linja med ett leende.

 


Också munnen är själens spegel

  • Borsta tänder med en mjuk tandborste och fluortandkräm minst två gånger om dagen.
  • Rengör tandmellanrummen dagligen med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste.
  • Köp ny tandborste en gång i månaden eller varannan månad.
  • Gå hos tandläkare och munhygienist minst en gång om året.
  • Låt bli att röka.

 


Sprutskräck och tandläkarskräck

Timo Koskinen har gått hos samma tandläkare ända sedan 1985. Idag går han på tandkontroll två gånger om året.

En gång var han hos sin tandläkare på annandag jul när en plomb hade ramlat. Räddningen var att ringa Anne Linja på hennes mobil.

– Det är så underbart att ha sin egen tandläkare att jag knappt finner ord för det.

Diagnosen typ 2-diabetes ställdes vid rutinmässiga laboratorieprover på 1990-talet. Han håller sin diabetes i schack med insulininjektioner trots att han har sprutskräck och hellre skulle ta insulin i tablettform.

– Fy attan för sprutor. Jag kommer aldrig att vänja mig.

Sprutskräcken och obehagliga minnen fick honom att länge hålla sig långt borta från allt vad tandläkarmottagningar heter.

– Jag var en upptagen företagare och jag var rädd för tandläkaren. Så det blev inte så mycket med tandvården. När jag sent omsider var första gången hos Anne Linja, pratade vi om sprutskräcken och enades om att hon inte skulle visa sprutan för mig när hon bedövade. Idag är jag sällan rädd för att gå till tandläkaren.

Bidragande faktorer är att han har lyckats hålla sina sockervärden i schack och att han har slutat röka. Tänderna är i relativt gott skick.

Anne Linja avråder Timo Koskinen från att rengöra tänderna med tandpetare av trä. En juldag för flera år sedan var hon nämligen tvungen att på sin syster ta bort fem tandpetarspetsar som fastnat mellan tänderna.

– Min syster hade använt tandpetare av trä och de hade gått av mellan baktänderna. Hon försökta få ut dem med en ny tandpetare, men också den gick av och fastnade. På samma sätt gick det med nästa tandpetare.

Timo Koskinen får testa tandstickor i plats med gummispets.

– De verkar riktigt bra. Kan man köpa dem i butiken, frågar han lite förvånat.