Implantatbehandling: viktigt med god munhygien

2488
Först skruvas en konstgjord rot i form av en skruv av titan fast i käkbenet. Ovanpå implantatet läggs en tandprotes när den konstgjorda roten fäster ordentligt i käkbenet. Bild: Marja Haapio.

Av Helena Hyvärinen

• De senaste trettio åren har tandimplantat ökat i rasande takt. De ersätter tandförlust. Implantatbehandling ska vara noga övervägd, säger Tellervo Tervonen, professor och specialist i tandköttssjukdomar.

Bland annat bettproblem och estetiska tandproblem behandlas med implantat. Behandlingen kan vara förknippad med en del problem och därför är det bäst att tänka efter före, säger Tellervo Tervonen, professor vid Uleåborgs universitet.

diabetes_implantti6– Det bästa resultatet får man med dels god munhygien, dels friska egna tänder, gott allmäntillstånd och rökfrihet. Också personer med diabetes kan genomgå implantatbehandling, om de har god glukoskontroll och är måna om sin munhygien.

Hon är en aning skeptisk till behandlingsformen eftersom hon har erfarenheter av inflammationer i samband med implantat. De omgivande mjukdelsvävnaderna kan drabbas av inflammationer, som påminner om tandköttsinflammation i naturliga tänder. Inflammationerna går över med intensifierad munhygien och rengöring av implantaten hos en munhygienist eller tandläkare.

När inflammationen i mjukdelsvävnaderna går djupare förstörs implantatfästet på samma sätt som vid parodontit i naturliga tänder. Utan behandling börjar implantatet eller tanden röra sig och faller ut.

Implantat kräver specialkompetens

Det hör till tandläkaren att göra en bedömning av vad som är den bästa behandlingen för patienten. Naturliga tänder ska behållas och behandlas så långt det går eftersom behandling av naturliga tänder för det mesta har bättre prognos än implantat.

– Om det finns luckor i tänderna eller tandraden är förkortad, tar tandläkaren ställning till om det behövs nya tänder och föreslår behandlingsform. I stället för implantat kan bryggor eller lösa proteser komma i fråga, säger Tellervo Tervonen.
Det beror på många faktorer när implantatbehandling kan påbörjas.

Ett implantat kan sättas in på samma gång när en tand dras ut. Ingreppet kan också göras senare när vävnaderna läkt efter tandutdragningen eller först när tandgropen har fyllts med ben.

Tandläkarens yrkeskompetens och erfarenhet är av avgörande betydelse för slutresultatet. För god behandlingsprognos krävs det dessutom att patienten har en frisk mun i alla hänseenden.

– De flesta allmäntandläkare remitterar patienten till en specialisttandläkare, vanligen till en protesspecialist eller en erfaren kollega, som kan bedöma olika behandlingsalternativ. Implantatbehandling är dyrt, så patienten får tid att fundera på saken.

De konstgjorde rötterna opereras in kirurgiskt, när patienten och tandläkaren väl går in för implantatbehandling. Vanligen får implantaten en krona eller en brygga ovanpå när läkningsprocessen har pågått några månader.

Om implantatbehandlingen har gjorts av en specialisttandläkare, återgår patienten vanligen till sin egen tandläkare för underhåll av implantaten och kontroll av resultatet.

Underhåll A och O

I sitt arbete har Tellervo Tervonen kunnat följa resultaten av implantatbehandlig i ett längre perspektiv. Hon har sett att bristande information många gånger ligger bakom problem som uppstår. Patienterna har inte fått information om riskerna med implantatbehandling eller vikten av underhållsbehandling.

– Merparten av tandläkarna pratar om frågorna med patienterna. Därmed får patienterna veta att komplikationer kan undvikas med minutiös vård.

För underhållsbehandling behövs det båda god munhygien från patientens sida och hjälp från tandvården.

– Tandläkaren eller munhygienisten ska mäta implantatfickorna för att kartlägga eventuella inflammationer och med jämna mellanrum rengöra ytorna på implantaten. Vid rengöringen avlägsnas bakteriemassa från implantatytorna och tandköttsfickorna.

– Ju starkare och ju större bakteriemassan är, desto fler bakteriesorter med inflammatorisk effekt innehåller den.

Det ingår i tandvårdspersonalens uppgifter att rent konkret vägleda patienten i rengöring och att försäkra sig om att patienten har rätt verktyg för att hålla implantaten rena.

– Det jag avser är eltandborste, tandtrådar, mellanrumsborstar och tandstickor, räknar Tellervo Tervonen upp.


Det onda placket

Riskfaktorer vid implantatbehandling är exempelvis storrökning, dåligt inställd diabetes och bristande munhygien. Då angrips vävnaderna lätt av inflammationer. Vidare kan dålig placktolerans i vävnaderna ställa till med problem eftersom vävnaderna har en tendens att bli inflammerade.

Tandläkaren gör en bedömning av infektionsbenägenheten och kontrollerar plackförekomsten i relation till hur svår inflammationen är. Hos en del kan mycket små mängder plack ge upphov till inflammationer, medan andra tål plack bättre.Vad är tandimplantat?

Ett implantat är en konstgjord rot i form av en skruv av titan, som tandläkaren skruvar fast i käkbenet vid en operation. Ovanpå implantat kan man lägga kronor, bryggor och lösa proteser.

Vid implantatbehandling kan en enda eller flera tänder ersättas. En fullständigt tandlös käk kan alltså återfå bettförmågan med implantat.