Nya och gamla behandlingsmetoder vid erektionsstörningar

2578
Bild: Marja Haapio

Av Susanne Hiltunen

• Drygt hälften av män i åldrarna 40–70 år och ungefär hälften av alla män med diabetes har erektionsstörningar. Behandling med lågintensiv stötvågsbehandling är en ny läkemedelsfri behandlingsform vid sidan av traditionell behandling med tabletter och injektioner.

Mika Raitanen, docent och urolog på Terveystalo, har testat behandling med lågintensiv stötvågsbehandling (chockvågsterapi), som fungerar med energipulser, på sina patienter sedan ifjol somras. Han är entusiastisk inför effekten.

– Våra erfarenheter visar att 80 procent av patienterna har nytta av behandlingen. Extra lovande är resultaten vid lindriga och medelsvåra erektionsstörningar. Normalt behövs det sex behandlingar, men vid mycket svåra störningar räcker det inte. Då kan behandlingen upprepas efter ett uppehåll på tre veckor, om andra behandlingsformer inte kommer i fråga eller inte har gett effekt.

Behandlingsformen lämpar sig för alla utom de som har prostatacancer i ett aktivt stadium. Lågintensiva stövågsbehandling kan rekommenderas till män med nedsatt erektionsförmåga, när de inte vill använda eller inte tolererar läkemedel.

Behandlingsformen är också ett bra alternativ för män som inte får någon hjälp av orala läkemedel och som är rädda för effektiv lokalbehandling med injektioner.

– Även om tabletter och injektioner fortfarande är de vanligaste behandlingsformerna, är läkemedelsfri behandling ett bra tillskott.

Behandlingen ges två gånger i veckan i tre veckor. Varje behandling räcker tjugo minuter. Behandlingen kostar nästan tusen euro och ingen ersättning ges ut från sjukförsäkringen.

Hjälp för förtvivlade

Juhana Piha, docent och expert på sexualmedicin på läkarcentralen Mehiläinen, säger att män med diabetes ofta har så svåra erektionsstörningar att de inte får någon hjälp av lågintensiv chockvågsterapi.

– Trots det har jag inget minne av att jag någonsin skulle ha misslyckats i behandlingen av erektionsstörningar hos män med diabetes. Inte ens diabetiker är hopplösa fall, intygar Juhana Piha, som har mer än tjugo års erfarenhet av att behandla erektionsstörningar.

– Pubisringar finns på apotek. De är tillverkade i silikon och sätts fast på penisroten, säger Juhana Piha, docent och specialist i klinisk fysiologi. Bild: Susanne Hiltunen
– Pubisringar finns på apotek. De är tillverkade i silikon och sätts fast på penisroten, säger Juhana Piha, docent och specialist i klinisk fysiologi. Bild: Susanne Hiltunen

På mottagningen träffar han förtvivlade patienter som använt tabletter utan att de gett någon effekt.

– Då kan jag ordinera en större dos än vanligt, som ska tas ett par timmar före samlag. Om det inte hjälper, kan man testa lokalbehandling med injektioner. Ibland kan injektionerna kombineras med en liten dos orala läkemedel.

Han understryker att det inte är den officiella rekommendationen, men att metoden används och vanligen efter noggrant övervägande. Metoden kan kompletteras med en pubisring av silikon som sätts på penisroten.

I Finland finns det fyra olika orala läkemedel på marknaden. Inte mer än ungefär hälften av män med diabetes får hjälp för sina erektionsstörningar med enbart tablettbehandling.

Avanafil är det nyaste tillskottet och medlet kom ut på marknaden 2014. Läkemedlet är prisvärt och har fördelen att ha få biverkningar och långvarig effekt. Medlet verkar i 6–8 timmar. Dessutom kommer den insättande effekten snabbt och tabletten behöver tas bara en halvtimme före samlag.

Nästan idiotsäkert

Män med diabetes åldras sexuellt 10–15 år tidigare än andra män, enligt Juhana Piha. Kombinationen åldrande och diabetes kan vara en svår ekvation behandlingsmässigt. Diabetiker lider ofta av testosteronbrist till följd av diabetesrelaterade hormonstörningar, som kallas endokrinopati. Bristen måste åtgärdas samtidigt som erektionsstörningarna behandlas.

– Diabetes har mycket stor inverkan på sexualiteten hos män. Och sexuell hälsa hör nära samman med livstillfredsställelse. Min erfarenhet säger att parrelationen vanligen inte fungerar om samlivet slutat fungera.

I värsta fall påverkas också arbetslivet. När olika typer av orala läkemedel inte ger någon effekt, är den gamla hederliga behandlingen med injektioner så gott som idiotsäker.

– Jag talar fortfarande varmt för injektionsbehandling. Jag ordinerar behandlingen dagligen och 75 procent av patienterna har diabetes.

Invicorp är det nyaste tillskottet bland injektionspreparaten vid erektionsproblem. Nyligen fick medlet försäljningstillstånd av Fimea. Senast ett nytt injektionsmedel kom ut på marknaden var i början 1990-talet.

– Det blir intressant att se när Invicorp kommer ut på marknaden eftersom det är en kombination av två olika verksamma substanser, avslutar han.


Sexuell dysfunktion påverkar livskvaliteten

Helena Nuutinen, psykolog på Diabetesförbundet, skrev sin licentiatavhandling om faktorer som påverkar livskvaliteten.

– Mänskliga relationer uppgavs vara de viktigaste faktorerna för livskvaliteten. Och ofta är sexlivet en viktig del av nära relationer. Om diabetes påverkar mänskliga relationer och samlivet, har sjukdomen stor inverkan på livskvaliteten.

Enkäten i avhandlingsarbetet undersökte 19 livsområden. Respondenterna skulle bedöma hur viktiga respektive livsområden var för deras liv och uppge hur mycket respektive livsområde påverkas av diabetessjukdomen.

Enkäten besvarades av nästan lika många kvinnor som män. Drygt hälften hade typ 1-diabetes.

Av svaren framgick det att sexlivet hade större betydelse för livskvaliteten för männen än för kvinnorna.

Kvinnor med typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes uppgav att diabetes har störst inverkan på vilken oro och vilket hopp de känner inför framtiden. Män med typ 2-diabetes ansåg att diabetes inverkar mest på sexlivet.

Också på kurser för diabetiker kommer frågor kring samliv ofta upp.

– Det är viktigt att man på diabetesmottagningen tar upp frågan och informerar om att sjukdomen kan inverka på samlivet i flera hänseenden och att det finns hjälp att få för problemen. Det är bra att komma ihåg att inte bara själva sjukdomen utan också läkemedel, exempelvis psykofarmaka, kan inverka på sex och samliv, påminner Helena Nuutinen.