Vapaus valita hoitopaikka – missä ja milloin?

2808
Kuva: Sosiaali- ja terveysministeriö

Teksti: Katja Holopainen

Lain mukaan meillä on oikeus vaihtaa terveyskeskusta, jos palvelu tai henkilökohtaiset suhteet eivät tunnu toimivan omassa terveyskeskuksessa. Voimme myös valita, missä erikoissairaalassa haluamme itseämme hoidettavan. Voimme hakeutua hoitoon myös kesämökkipaikkakunnalla tai ulkomailla.

Aivan yksinkertainen juttu terveydenhuollon valinnanvapaus ei kuitenkaan ole. Väliin tulee monta muttaa ja jossittelua. Periaatteet ovat yksinkertaiset, ja käytäntö voi toimia periaatteitakin paremmin. Toisinaan taas mikään ei tunnu toimivan.

Suomen rajojen sisällä perusterveydenhuollon vaihtaminen toiselle paikkakunnalle onnistuu kirjallisella ilmoituksella. Eikä mieleisestä erikoislääkäristä tarvitse luopua, vaikka muuttaisi naapurikunnan alueelle toiseen sairaanhoitopiiriin – jos lääkärisi on samaa mieltä kanssasi.

Matkailijoita resepti- ja korvauskäytäntöihin liittyvät uudistukset EU-alueella helpottavat monellakin tavalla. Eurooppalainen sairaanhoitokortti avaa perhelääkärin oven poskiontelotulehduksesta kärsivälle matkailijalle ja riittää ”maksusitoumukseksi” vatsataudin takia sairaalaan joutuvalle. Lääkkeistä saa korvauksen suoraan tai jälkikäteen Kelasta.

Hakeutuminen ulkomaille hoitoon voi kiinnostaa monia, mutta yleistä se ei vielä ole. Kieliongelmien lisäksi kustannuksiin liittyvä byrokratia ja epävarmuus korvausten suuruudesta saattavat vähentää halukkuutta hakeutua muualle EU-alueelle hoitoon.

Tähän sinulla on oikeus

Vuoden 2014 alusta voimaan astuneen lain mukaan sinulla on oikeus näihin terveyspalveluihin:

Saat kiireellistä hoitoa kaikkialla julkisessa terveydenhuollossa, esimerkiksi mökkipaikkakunnalla ja toisissa EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon saamiseksi ulkomailla mukana täytyy olla eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC). Suomessa riittää luonnollisesti tavallinen Kela-kortti. Voit mennä mihin tahansa terveydenhuollon pisteeseen saamaan kiireellistä hoitoa, jos pääset paikalle omin avuin, mutta jos sinut kuljetetaan hoitoon tai jatkohoitoon ambulanssilla, et voi valita hoitopaikkaa.

Voit valita perusterveydenhuollon hoitopaikan Suomessa. Aikuinen diabeetikko voi valita perusterveydenhuollon ja diabeteksen hoidon haluamastaan terveyskeskuksesta. Asuinpaikka ei enää ratkaise hoitopaikkaa. Hoitopaikan valinnasta tarvitsee vain tehdä kirjallinen ilmoitus nykyiselle ja tulevalle terveysasemalle. Mutta valitessasi terveyskeskusta, sinun tulee ottaa huomioon, että valinta koskee kaikkea perusterveydenhuoltoa, myös hoitotarvikejakelua, laboratorio- ja neuvolapalveluita ja hammashuoltoa. Perusterveydenhuoltoa koskeva valinta on voimassa vuoden, etkä voi vaihtaa sitä ennen kuin vuosi on kulunut. Kotisairaanhoitoa ei voi valita.

Voit valita erikoissairaanhoidon hoitopaikan. Voit esimerkiksi valita paikan, jossa haluat käydä dialyysissä tai jossa tyypin 1 diabetesta sairastavaa lastasi hoidetaan. Jos haluat vaihtaa erikoissairaanhoidon toimipistettäsi, tarvitset lääkärin lähetteen. Uuden hoitopaikan valinta tulee tehdä yhteisymmärryksessä lähetteen kirjoittavan lääkärin kanssa.

Voit saada hoitosuunnitelmasi mukaisia terveyspalveluita tilapäisesti myös toisessa terveyskeskuksessa tai sairaalassa esimerkiksi kesälomasi aikana. Ilmoita kuitenkin hoidontarpeestasi ajoissa.

Jos valitset muun kuin lähimmän perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon toimipisteen, Kela korvaa matkakuluja vain lähimmän toimipisteen mukaan.

Voit käyttää Suomessa yksityisiä terveyspalveluita. Niistä saa Kela-korvauksen.

Voit hakeutua erikoissairaanhoitoon toiseen EU-maahan. Jos hakeudut hoitoon ulkomaille ilman ennakkolupaa, sinun tulee ensin maksaa kaikki kustannukset itse. Kela korvaa jälkikäteen kustannuksia samaan tapaan kuin Suomessa yksityisessä hoitopaikassa annettua hoitoa. Matkakustannukset korvataan lähimmän Suomessa sijaitsevan hoitopaikan mukaan.

Jos et halua maksaa kustannuksia itse, voit hakea Kelasta ennakkolupaa toisessa EU-maassa tapahtuvaa hoitoa varten. Kela pyytää kotikuntasi sairaanhoitopiiriltä lausunnon, joka sitoo Kelaa päätöksen antamisessa. Ennakkolupa on myönnettävä, jos tarvitsemasi hoito kuuluu Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan, eikä sitä voida järjestää Suomessa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Ennakkoluvan saanut potilas maksaa hoidostaan paikallisen asiakasmaksun verran, ja Kela korvaa jälkikäteen matkakustannuksia hoitopaikkaan menosta.

Eurooppalaisella lääkemääräyksellä voit ostaa insuliinia ja muita lääkkeitä kaikissa EU-maissa. Jokaisella EU-maalla on omat paperiset lääkemääräyslomakkeensa. Jos sinun täytyy ostaa lääkkeitä ulkomailla, pyydä lääkäriltäsi ennen matkalle lähtöä paperinen eurooppalainen lääkemääräys. Sähköisestä reseptistä (eReseptistä) saa pyynnöstä kirjallisen kopion, joka lääkärin tulee allekirjoittaa.

Jos lääkäri määrää sinulle toisessa EU-maassa lääkkeitä, voit hakea niistä jälkikäteen Kela-korvauksen Suomessa, jollet ole jo saanut korvausta kyseisen maan sairauskassasta.


Mitä kuuluu terveydenhuoltoon?

Perusterveydenhuollosta (eli omasta terveyskeskuksesta) diabeetikko saa yleislääkärin ja diabeteshoitajan palvelut, hoitotarvikejakelun, hammashuollon, neuvola- ja laboratoriopalvelut ja kotisairaanhoidon.
Erikoisterveydenhuollosta diabeetikko saa erikoislääkärin ja erityistyöntekijöiden palvelut, diabetesseurannan (alle 16-vuotiaana), dialyysin ja sairauden hoitoon kuuluvat apuvälineet.

Tietoa netissä
Lisätietoja löydät muun muassa Kelan ja STM:n sivuilta:

• www.kela.fi
Vinkki: jos olet matkustamassa, muuttamassa tai hakeutumassa hoitoon ulkomaille, kannattaa kirjoittaa Kelan sivujen hakukenttään kyseisen maan nimi, sieltä löytyvät perustiedot tämän maan terveydenhuollosta, lääkäriin ja sairaanhoitoon hakeutumisesta ja sairaanhoidon korvauksista.

www.hoitopaikanvalinta.fi
www.hoitopaikanvalinta.fi -verkkopalvelussa on tiedot sekä terveydenhuollon kansallisesta valinnanvapaudesta että rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Voit myös tutustua paikallisten Suomi-seurojen käytännönläheiseen informaatioon.