Miten itsehoitolääkkeet ja reseptilääkkeet sopivat yhteen?

12394

Teksti: Tuija Manneri

Jos käyttää reseptilääkkeiden kanssa itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita, kannattaa valmisteiden yhteensopivuus aina varmistaa. Joskus yhteisvaikutus voi johtaa vakaviin yllätyksiin.

– Jokaisen pitkäaikaissairaan kannattaa käyttää lääkekorttia. Myös diabeetikon.

Näin neuvoo ylilääkäri Annikka Kalliokoski Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Yksinkertaisimmillaan lääkekortti on paperi, johon diabeetikko kirjaa jokaisen säännöllisesti käyttämänsä lääkkeen – reseptilääkkeiden lisäksi myös ilman reseptiä hankitut itsehoitolääkkeet. Samoin kirjataan kaikki muu itsehoito, esimerkiksi luontaistuotteet kuten kasvirohdosvalmisteet tai ravintolisät. Niitä ovat muun muassa vitamiinit ja kivennäisaineet, rasva- ja maitohappovalmisteet sekä kuitu- ja painonhallintatuotteet.

Lääkekortin voi luoda ja sitä voi päivittää myös sähköisesti internetissä osoitteessa laakekortti.fi.

– Kun kaikki on kirjattu, lista auttaa keskustelemaan vastaanotolla oman diabeteslääkärin ja apteekissa farmaseutin kanssa lääkkeiden ja muiden tuotteiden yhteisvaikutuksista. Vain siten voi varmistaa, mitä tuotteita voi käyttää yhdessä turvallisesti, Kalliokoski tähdentää.

Pakkausseloste kertoo riskeist

Terveysasemilla ja apteekeissa on käytössä laajat tietokannat, jotka kertovat lääkkeiden ja kasvirohdosten vaikuttavista aineista sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Ne kertovat myös, mitä valmisteiden käytössä pitää ottaa huomioon ja tarkkailla.

– Lääkäri tai farmaseutti voi tarkistaa esimerkiksi, miten diabeetikon tietty lääke tai itsehoitovalmiste sopii yhteen muiden hänen käytössään olevien lääkkeiden ja niiden ottoajankohdan sekä ruokailujen kanssa. Myös se on tärkeä katsoa, voiko lääkettä käyttää, jos on munuaisten toimintahäiriö, Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka luettelee.

Tavallisia itsehoitolääkkeitä ovat esimerkiksi kipu-, flunssa-, ummetus- ja närästyslääkkeet.

– Kaikkien lääkkeiden, niin resepti- kuin itsehoitolääkkeidenkin pakkausseloste pitää ehdottomasti lukea ja noudattaa sen ohjeita, endokrinologian erikoislääkäri Leo Niskanen Fimean Lääketurvallisuus- ja informaatioyksiköstä korostaa.

– Tuoteinformaatiossa, varsinkin pakkausselosteessa, kerrotaan selvästi, milloin valmistetta ei pidä käyttää ja missä tapauksessa on hakeuduttava lääkäriin tai apteekkiin, eikä itsehoitoa saa jatkaa.

Munuaiset tarvitsevat suojaa

Diabeetikot eivät aina muista mainita lääkärille itsehoitovalmisteista, koska ne mielletään haitattomiksi. Luontaistuotteiden käyttäjä saattaa pelätä paheksuntaa.

– Avoimuus kannattaa, sillä lääkäri ei ole tuomari vaan auttaja, joka varoittaa, jos huomaa haitallisen yhteisvaikutuksen vaaran, Leo Niskanen suosittelee.

– Myös lääkärin ja diabeteshoitajan tulisi aktiivisesti kartoittaa itsehoitolääkkeiden ja ravintolisien käyttöä ja niiden vaikutuksia vakituisen lääkityksen osana, lisää ylilääkäri Eeva Sofia Leinonen, joka vastaa Fimeassa muun muassa kasvirohdosvalmisteista.

Diabeetikon ja hoitopaikan on erityisesti otettava huomioon se, että sairauteen voi liittyä elinmuutoksia kuten munuaisten vajaatoimintaa.

– Tulehduskipulääkkeet voivat vaikuttaa munuaisten toimintaan. Siksi diabeetikolle suositellaan särky- ja kipulääkkeeksi parasetamolia eikä ibuprofeenia, Kalliokoski ja Ilanne-Parikka huomauttavat.

– Ibuprofeenia käytettäessä munuaistoiminnan heikkenemisen vaara on olemassa erityisesti nestevajeen yhteydessä, Leo Niskanen tarkentaa.

Lisäksi ibuprofeeni altistaa suolistoverenvuodoille erityisesti yhdessä muiden veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden kanssa.

Niskanen neuvoo keskustelemaan hoitopaikassa myös laihdutuslääke orlistaatista, kauppanimeltään Alli. Se voi vaikuttaa diabeteslääkitykseen, varsinkin insuliinin tarpeeseen.

– Itsehoitolääkkeistä pitää muistaa, että ne on tarkoitettu aina vain lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön, Annikka Kalliokoski lisää.

Mäkikuisma ei sovi Marevan-hoitoon

Joka toinen suomalainen nainen ja joka kolmas suomalainen mies käyttää tutkimusten mukaan yhtä tai useampaa luontaistuotetta. Luontaistuotekaupan asiakkaista joka toinen kertoo käyttävänsä jotain reseptilääkettä.

Yhteiskäyttö voi yllättää vakavasti, koska jokin luontaistuotteen ainesosa voi vahvistaa tai heikentää reseptilääkkeen vaikutusta.

– Esimerkiksi mäkikuisma-kasvirohdosta saatetaan käyttää lievien masennusoireiden helpottamiseen. Mäkikuisma vaikuttaa myös erääseen maksan entsyymiin, mikä heikentää joidenkin lääkevalmisteiden tehoa. Jos esimerkiksi samaan aikaan mäkikuisman kanssa käyttää verenohennuslääke Marevania, jonka vaikuttava ainesosa on varfariini, yhteisvaikutus voi altistaa veritulpille tai verenvuodolle, Eeva Sofia Leinonen kertoo.

Varfariinin kanssa verenvuotovaaraa voivat lisätä myös neidonhiuspuu, valkosipuli, kiinankarhunputki, papaija ja tanshen eli kiinalainen salvia. Ginseng voi heikentää varfariinin tehoa, mikä altistaa hyytymille.

Tutusta tuleekin vaarallista

Osa kasvirohdoksista voi ruokana tai mausteena olla tuttuja ja turvallisia, mutta rohdoksena aiheuttaa riskejä.

– Ongelmia syntyy, kun tutuista aineista valmistetaan uuttamalla tuotteita, joissa vaikuttavien yhdisteiden pitoisuudet moninkertaistuvat, Leinonen kertoo.

– Esimerkiksi vihreästä teestä, valkosipulista, rosmariinista, chilipippurista tai omenasta valmistetut rohdokset estävät tietyn solukalvojen kuljetusvalkuaisaineen toimintaa ja voivat siksi lisätä elimistössä lääkkeiden haittoja. Lääke voi esimerkiksi päästä poikkeuksellisesti vaikuttamaan keskushermostoon tai sikiön kehitykseen.

Verensokeri voi laskea liikaa

Joskus luontaistuote saattaa sisältää vaikuttavaa ainetta, jota diabeetikko saa samaan aikaan lääkkeenä. Esimerkiksi punariisi-ravintolisä vaikuttaa lievästi veren rasva-arvoihin.

– Punariisi sisältää monakoliineja, joista tärkein, monakoliini-K, on samaa ainetta kuin kolesterolilääke lovastatiini. Ravintolisiä ei kuitenkaan tutkita kuten lääkkeitä, joten punariisissä vaikuttava pitoisuus saattaa vaihdella paljon. Silloin myös hoitoteho vaihtelee.

– Jos taas samaan aikaan punariisin kanssa käyttää lääkärin määräämiä statiineja, saattaa vaikutus kertautua yllättävästi. Ja statiineilla puolestaan on omat yhteisvaikutuksensa muiden lääkkeiden kanssa, Leinonen kertoo.

Guarem-rakeet on ainoa Suomessa myynnissä oleva kasvirohdosvalmiste, jonka käyttöaiheeksi on hyväksytty diabetes. Rakeita voi ostaa ilman reseptiä ja ne sekoitetaan ruokaan tai nesteeseen.

– Rakeet hidastavat mahan tyhjenemistä ja hiilihydraattien imeytymistä aterian jälkeen, mikä vähentää lievästi verensokeria ja kolesterolia. Rakeiden käytöstä pitäisi kuitenkin neuvotella aina oman lääkärin kanssa, koska lääkkeiden oma-aloitteinen yhdistely saattaa johtaa verensokerin liialliseen laskuun aterian jälkeen, Leinonen neuvoo.

Netistä ei kannata tilata

Kasvirohdosten tai ravintolisien käyttöä sinänsä Eeva Sofia Leinonen ei tuomitse, mutta niitä tulisi aina käyttää harkiten ja tietoisena mahdollisista yhteisvaikutuksista.

– Joitakin kasvirohdosvalmisteita käytetään ehkä jopa turhan vähän. Esimerkiksi rohtovirmajuuri voisi olla hyvä vaihtoehto tilapäiseen unettomuuteen, sillä valmisteen ei tiedetä lyhyen käytön aikana johtavan riippuvuuteen.

Lääkkeiden ostamista netistä ja ulkomailta Leinonen ei suosittele.

– Silloin ostaja ei voi mitenkään tietää, mitä valmiste sisältää. Esimerkiksi kiinalaisista rohdosvalmisteista on löytynyt diabeteslääke sulfonyyliureaa ja intialaisista Ayurveda-valmisteista raskasmetalleja.

Kaikkien ravintolisien ja kasvirohdosten käyttö tulisi varmuuden vuoksi lopettaa pari viikkoa ennen leikkausta.

– Nämä valmisteet voivat vaikeuttaa leikkausta ja siitä toipumista. Esimerkiksi Omega-3-kapseleiden käytön on tutkimuksissa huomattu pidentävän verenvuotoaikaa.

– Ostopäätöstä tehdessä kannattaa pohtia myös ravintolisien ja kasvirohdosten hintaa. Ne ovat usein varsin kalliita hyötyyn nähden, Annikka Kalliokoski arvioi.


Diabeetikko voi tarvita
  • D-vitamiinilisää 10–20 mikrogrammaa vuorokaudessa. Ainakin kerran olisi hyvä mittauttaa oma D-vitamiinipitoisuutensa talvella.
  • kalsium-lisää, jos kalsiumin saanti ruokavaliosta jää vähäiseksi. Kalsium-valmisteet voivat vaikuttaa joidenkin lääkkeiden imeytymiseen, joten yhteensopivuus kannattaa varmistaa apteekissa.
  • monivitamiinivalmistetta, jos ravitsemus on jostain syystä puutteellista.
  • rautaa anemiaan, mutta anemian syy pitää selvittää. Rauta voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden imeytymiseen, joten apteekista on hyvä varmistaa sopiva ottoaika.
  • B12-vitamiinitablettia tai -pistosta, jos vitamiinin saannin vähyys todetaan imeytymishäiriöissä tai pitkäaikaisessa metformiinin käytössä.

Asiantuntija Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka


Maksa-arvo koholla?

Maksan akuuteista vajaatoimintatapauksista 5–10 prosenttia – joidenkin tutkimusten mukaan jopa 50–70 prosenttia – liittyy luontaistuotteisiin. Luontaistuote voi vaurioittaa maksaa suoraan tai yhteisvaikutuksena muiden lääkkeiden kanssa. (Duodecim 4/2014)


Julkaistu Diabetes-lehdessä 2/2014